We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

International Pilates Day

International Pilates Day

This post is in both English and Swedish Pilates Celebration - Internationella Pilatesdagen Första lördagen i maj firas The Pilates Day över hela världen! Vi uppmärksammar denna dag med Pilates Celebration- en inspirationsdag i pilates med tre helt olika teman; flödande och intensiv Pop Pilates på mattan, styrkebaserad och effektiv träning i...

Read more