We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

Energize hos Pilates Complete

Scroll down for this blog post in English. 

Explosiva push ups, lätta steg och lekfulla hopp. Det och mycket mer får du prova på den här energigivande träningstimmen med redskapet BOSU. Målet är att du ska FÅ ny energi genom att göra dig av med den slöa och stagnerade energi som gömmer sig långt inom dig. Det är dags att ge cardiolatesen ett lyft. Starkare, snabbare och sjukt mycket piggare! Det är resultatet av Emmas energizer.

Klassen är öppen för alla och du behöver ej ha tidigare erfarenhet av pilates. Obs! liten grupp med max 10 personer

Datum: Onsdag 15 april kl.17.00-17.55
Pris:  350 kr
Tränare: Emma Cowan

Boka din plats här

Du som är klubbmedlem bokar din plats via din Wondr Wall under – event

Emma Cowan from Pilates Complete in our GRL PWR t-shirt

Explosive push ups, easy steps and playful jumps! You can give these and much more a try during this energizing training session. Using the BOSU, the goal is for you to GET new energy by getting rid of the dull and stagnant energy that is hiding deep within you! It's time for a cardio boost. Leave feeling stronger, faster and much more energized!

The class is open to everyone and you do not need to have previous experience with pilates. Note small group with a maximum of 10 people - get your spot quick!

Date: Wednesday, April 15 at 17.00-17.55
Price: 350 kr
Coach: Emma Cowan

Book your place here