Closing down sale - 50% off everything with the code goodbye

International Pilates Day
This post is in both English and Swedish
Pilates Celebration - Internationella Pilatesdagen

Första lördagen i maj firas The Pilates Day över hela världen! Vi uppmärksammar denna dag med Pilates Celebration- en inspirationsdag i pilates med tre helt olika teman; flödande och intensiv Pop Pilates på mattan, styrkebaserad och effektiv träning i den populära pilatesmaskinen Reformer samt en skön rörlighets-boostande stretchklass som avslut.

Pilates day in English at Pilates Complete

Fira Internationella Pilatesdagen med härlig pilatesträning med oss! Team Pilates Completes internationella tränare från Turkiet, Filippinerna och Ryssland tar dig på upptäcktsfärd i pilatesteknikens värld. Alla klasser undervisas på engelska.

During the first Saturday in May we're celebrating The Pilates Day all over the world! We'll celebrate this day with an inspirational Pilates workshop day. Three different themes - intense and flowing Pop Pilates, strength based and effective training in the Reformer apparatus and as an ending a soft and mobilising Stretch class.

Celebrate International Pilates day with awesome pilates training with us! Team Pilates Complete international trainers from Turkey, Philippines and Russia will take you on a discovery in to the Pilates world. All classes are held in English.

Datum/Date: lördag 2 maj. Saturday 2nd May
Tid/Time: 11.00-14.30
Tränare/Trainers: Miray Solkiran, Khristine Achacoso och Natalia Ersöz
Pris/Price: 600 kr

 

Schema:

11.00-12.00 POP PILATES med Miray Solkiran (Turkiet)
Miray undervisar dig med ett flödande tempo på denna intensiva mattbaserade klass. Du tas igenom enkla men effektiva koreograferade sekvenser och rör dig i takt till popmusik. POP Pilates beskrivs ofta som en dans på mattan. Med de klassiska pilatesövningarna som grund och med inspiration ifrån yoga och balett tränar du hela kroppen på ett roligt och dansant sätt.

11.00-12.00 POP PILATES with Miray Solkiran (Turkey)
Miray will take you through a a flowing routine during this intense mat-based class. You'll be guided through simple but effective choreographed sequences and move to the beat of pop music. POP Pilates is often described as a dance on the carpet. With the classic Pilates exercises as a foundation and with inspiration from yoga and ballet, you'll train your whole body in a fun and danceable way.

12:15-13.15 REFORMER CELEBRATION med Khristine Achacoso (Filippinerna)
Här får du prova Reformer-repertoarens mest populära övningar som boostar din styrka, balans och uthållighet. Khristine leder dig igenom en effektiv och energigivande klass på den populära pilatesmaskinen Reformer som garanterat ger dig mersmak.

12.15 - 13.15 REFORMER CELEBRATION with Khristine Achacoso (Philippines)
Here you can try the Reformer's most popular exercises that boost your strength, balance and endurance. Khristine guides you through an efficient and energizing class on the popular Reformer Pilates machine that is guaranteed to give you an extra boost!

13:30-14.30 PILATES STRETCH med Natalia Ersöz (Ryssland)
Som avslutning får du en skön och lugnande pilatesklass med fokus på stretch och rörlighetsträning. Natalia tar dig igenom mjukgörande övningar för hela kroppen som avslutas med en guidad avslappning.

13: 30-14.30 PILATES STRETCH with Natalia Ersöz (Russia)
To finish you'll get a nice and soothing Pilates class with a focus on stretch and mobility training. Natalia takes you through softening exercises for the entire body that concludes with a guided relaxation!

Workshopen är öppen för alla och du behöver ej ha tidigare erfarenhet. OBS! Endast 10 platser. Anmälan är bindande och återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg.

The workshop is open to everyone and you do not need any previous experience. NOTE! Only 10 places. The registration is binding and will only be refunded upon presentation of medical certificates.

Anmälan/Register : https://www.pilatescomplete.se/workshops/pilates-celebration-internationella-pilatesdagen/