We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

Att leva i nuet

Scroll down to read the blog in English.

Visst låter det härligt och fint? men hur gör man det egentligen? jag känner att mitt liv går i 110 km i timmen och stannar jag upp och njuter ofta? njaaaa.. jag är en människa som ständigt vill framåt utvecklas och lära mig nya saker, vad det gäller både privat och business. Jag har en idébank i hjärnan som aldrig tar slut på nya påhitt, mitt första tips idag är att alltid ha ett papper och penna på nattduksbordet- jag måste skriva ner mina idéer annars kan jag skruva upp helt mitt i natten, inte av ångest men att jag blir så exalterad över en så bra ide som jag absolut inte för glömma.

sedan på morgonen får jag revidera lite av tankarna då jag inser att jag inte riktigt löst alla världens frågor. okej nu tappade jag ämnet och svävade iväg här (typiskt mig)

Power by Lisa - blogg på Heroica Life - Att leva i nuet
iaf: jag har läst en bok som heter lev livet fullt ut, som handlar att ta hand om dem där ljusglimtarna man får, och att leva mer i nuet. DET ÄR SÅ SVÅRT; men här kommer mina andra tips :

Power by Lisa blogg för Heroica Life - Att leva i nuet

 • Stäng av telefonen minst 3 h per dag ( avstängd inte ljudlöst, har du kids lek med dem utan något annat)
 • kör en 3 minuters meditation ( tycker du sånt är lite läskigt är vi två, jag kör en app där de mer går igenom hela kroppens delar)
 • Andas 20 lugna andetag i en fin miljö gärna havet eller skogen.
 • Yoga: utan prestige eller krav på positioner.
 • Använd alla dina sinnen: lukta på maten på bordet, smaka
 • Jag tycker all form av träning får mig där och då, jag fokuserar på pulsen, värmen och kroppen som jobbar. 
Power by Lisa blogg för Heroica life - Att leva i nuet


Ni hör ju att jag verkligen inte är någon expert på ämnet, men något jag jobbar på!

Puss å kram Lisa

Living in the Present

It sounds like a wonderful idea doesn't it! But how do you actually do it? I feel my life goes at around 100mph and I get up and just enjoy myself? Not at all, I'm a person who constantly wants to develop and learn new things, both in my private life and business. My brain is constantly coming up with new thoughts and ideas, so my first tip in this post is to always have a pad of paper and pen with you, including by your bed! I have to write down my ideas when they come to me, otherwise I'll sleep terribly wondering if I'm going to remember my ideas come morning. 

Then in the morning, I'll have to revisit some of the thoughts and I'll realise that I did not really solve all the world's questions! OK,  now I've gone off subject and floated away here (typically me).

Anyway, I read a book called Live Life Fully, which discusses how we can get caught up in material things - gimmicks and outlines how to live more in the present. IT'S SO DIFFICULT; but here are my other tips:

 • Turn off your phone for at least 3 hours a day (do not turn it to silent - turn it off! If you have kids play with them without anything else.)
 •  Meditate for 3 minutes (Do you find this a bit daunting? I did too, I have an app where they move through the whole body so you can fully relax)
 • Breathe 20 calm breaths in a nice environment like by the sea or in the forest, or somewhere that calms you.
 • Yoga: Without prestige or demands on positions.
 • Use all your senses: smell the food on the table, take it in with your eyes, properly taste it.
 • Exercise - whichever form makes you happy, just focus on your pulse, the heat and how your body functions.

You can see that I'm really not an expert on the subject, but something I'm working on! How do you live in the moment?

Hugs and Kisses, Lisa 

Leave a comment