We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

Springa!

Scroll down for Lisa's post in English

Springa.

Löpning, jogga, gågga, luffsa, kärt barn har många namn men vad jag talar om är alltså att röra på sig snabbare än att gå, och helst av allt utomhus.

Power by Lisa Träningsblogg för Heroica Life - Springa!
Varför är Löpning hälsosamt?

1 Löpning är effektiv för blodcirkulationen.
2 Det stärker hjärtat, sänker blodtrycket och minskar risken för blodproppar och hjärtinfarkter.
3 Löpning hjälper kroppens förmåga att reglera blodsocker
4. Stärker ditt skelett
5 Du frisätter hormoner i hjärnan som förebygger depression och stress

Det bästa för mig med löpning är att jag kan hantera stress bättre när jag är ute och löper får jag ett mer helikopterperspektiv på problem, dessutom är jag alltid glad när jag precis avslutat ett löppass.

Men: det finns de människor som verkligen inte tycker om löpning, behöver man ändå bli en hurtbulle som är ute i skogen? nej, det finns massor av andra träningssätt som påverkar kroppen lika bra. men hos mig har löpning en speciell plats i hjärtat.

Kram, 

Lisa x

Power by Lisa - Träningsblogg för Heroica Life - Springa!


Run!

Running, jogging, speed walking, getting a breath of fresh air, call it what you like, but what I am talking about is moving faster than walking, and preferably of everything outdoors.

Why is Running Healthy?

1 Running improves blood circulation.
2 It strengthens the heart, lowers blood pressure and reduces the risk of blood clots and heart attacks.
3 Running helps the body's ability to regulate blood sugar
4. Running strengthens your skeleton
5 You release hormones in the brain that prevent depression and stress

What I like best about running is that I feel that I can handle stress more effectively and have a better perspective on my problems and how to solver them. Plus, I am always happy when I have just finished running a race!

But: there are those people who really do not like running, (see Kate's post over on coffee.and.kettlebells about her mental battle with running) If you are one of them, then there are lots of other training methods that affect the body just as well, but for me, running has a special place in the heart.

Hugs

Lisa x

Leave a comment