We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

The Inner Core...

Lisa is wearing our Filippa K Seamless mesh leggings and Seamless Crop Tank

Scroll down for the blog post in English.

Träna dina inre magmuskler 
VARFÖR? Dessa övningar är bra för de djupa magmusklerna även kallade inre magmusklerna ( de är de musklerna som drar magen inåt gör magen slankare)
tränar du de "yttre" magmusklerna är det ju "6 packet" (tex övning Crunches). Dessa musklerna är beroende av varandra och hjälper varandra.
De djupare magmusklerna brukar de flesta fokusera på mest efter en graviditet men är även viktiga att ha som en del i allas träningsrutin. 
HUR GÖR MAN? 
hitta ett lätt "knip" alltså lyft bäckenbotten lite. 
Sug in naveln lätt på ryggraden den anspänningen skall vara kvar under hela övningen och du ska kunna andas normalt. 
I videon så ökar svårighetsgraden, gör så länge du kan hålla bra teknik. vila en stund. för dig som är nyförlöst går dessa övningar även bra att göra men avbryt självklart om något gör ont eller känns obehagligt. 
Övningar 
1 Doppa häl 
2 Doppa tå
3 Sträck ut ben 
4 Sträck ut ben + lyft skuldrorna ifrån golvet 
5 Sida till sida
Upplägg: 
jobba 40 sek vila 20 + byt övning. Hur många varv du gör bestämmer du helt själv utifrån dina förutsättningar. 
Kram på er! / Lisa
Exercise your inner abdominal muscles

WHY? These exercises are good for the deep abdominal muscles also called the inner abdominal muscles (they are the muscles that pull your stomach inward making your stomach slimmer)
If you exercise the "outer" abdominal muscles, it is "6 pack" (eg crunches etc). These muscles are interdependent and help each other. The deeper abdominal muscles usually deserve more focus for many after a pregnancy but are also important to be aware of as part of everyone's exercise routine.

HOW?
Find a light "pinch" to lift the pelvic floor a bit.
draw the navel lightly towards the spine so that the tension remains throughout the exercise, but you should be able to breathe normally.

In the video the exercises increase in difficulty, do as many as you can, ensuring that you keep good technique. If your form starts to slip then rest for a while. For those who are getting back into exercise after a pregnancy, these exercises are great, but of course stop if something hurts or feels uncomfortable.

Exercises
1 Heel dips
2 Toe dips
3 Stretch legs
4 Stretch legs + lift your shoulders away from the floor
5 Side to side heel taps

work 40 sec rest 20+ change exercise. How many sets you do is up to you depending on your condition and time constraints!
Let us know how you get on!

Hugs! / Lisa

Leave a comment